Modele shkronjash

Mustafë Kadriu, Udhëheqës i Divizionit për Vlerësim në Ministrinë e Arsimit, ka thënë se NUK bëhet fjalë për eksperiment, ndaj dhe Kjo formë e vlerësimit të nxënësve do të vazhdojë. Ndryshimi je Vetëm do të jetë se Kur të përfundohet Edhe klasa e Dytë, nxënësit suksesin ne ta kenë me Shkronja. Klasat e para dhe të Dyta, përveç gjatë orës mësimore, këtë lloj vlerësimi do ta kenë në vazhdimësi. E psikologia e shkollës thotë se KY vlerësim nga nxënësit Ende është i panjohur dhe ndoshta i papranueshëm, meqë kryesisht klasat e para dhe të Dyta janě të prira të notohen me Notat 4 ose 5. Edhe në shkollën modèle “Qamil Batalli”, po aplikohet KY vlerësim. © KOHA. Të gjitha të drejtat janě të rezervuara. E, sipas zyrtarëve të shkollës, Deri Tash NUK është paraqitur asnjë ankesë nga prindërit, çka do të thotë se vlerësimi është pranuar mirë. Sipas prindërve, Kjo është në të mirë të fëmijëve, por që Ende As ATA NUK po e kuptojnë mirë konceptin e këtij vlerësimi.

Mësimdhënësja Selvete Mujaj ka bërë të ditur se në shkollën “faik Konica”, ka filluar së aplikuari vlerësimi përshkrues sipas udhëzimit administrativ, Duke treguar kështu përshkrimin për secilin nivel të nxënësit. Shkronja A, Tregon nivelin e lartë të mësimnxënies Deri te Shkronja C, Ku Tregon për Sukses të mjaftueshëm për nxënësit. Por, sipas SAJ, Kjo formë u mundëson Edhe prindërve që të kërkojnë më shumë llogari nga mësimdhënësit për rezultatin e fëmijëve të Vet. NOTA 5 në libreza të nxënësve tashmë është zëvendësuar me “arritje të plotë të rezultateve”. Nxënësit e klasave të para dhe të Dyta NUK janě notuar numerikisht, raporton KTV..

About Administrator